Tempiamų ir gniuždomų strypų skaičiavimas

Centriškai tempiamo ir gniuždomo plieninio strypo ašinių jėgų, normalinių įtempių ir skerspjūvių poslinkių diagramų sudarymas.

Apkrovos parametro F nustatymas pagal strypo stiprumo ir standumo sąlygas.

Strypo laisvojo galo poslinkio (strypo pailgėjimo/sutrumpėjimo) skaičiavimas.

(Visited 270 times, 1 visits today)