Elektrostatika

Elekstrostaikos uždavinių sprendimų pavyzdžiai Elektros krūviai ir jų sąveika. Kūlono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrinis dipolis ir jo laukas. Elektrostatinio lauko taško potencialas. Ryšys tarp lauko stiprumo ir įtampos. Potencialo gradientas. Darbas nevienalyčiame elektriniame lauke. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke. Laidininko elektrinė talpa. Kondensatoriai. Įkrauto kondensatoriaus energija.