Tempiamų ir gniuždomų strypų skaičiavimas

Centriškai tempiamo ir gniuždomo plieninio strypo ašinių jėgų, normalinių įtempių ir skerspjūvių poslinkių diagramų sudarymas. Apkrovos parametro F nustatymas pagal strypo stiprumo ir standumo sąlygas. Strypo laisvojo galo poslinkio (strypo pailgėjimo/sutrumpėjimo) skaičiavimas.