Elektrostatika

Elekstrostaikos uždavinių sprendimų pavyzdžiai Elektros krūviai ir jų sąveika. Kūlono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrinis dipolis ir jo laukas. Elektrostatinio lauko taško potencialas. Ryšys tarp lauko stiprumo ir įtampos. Potencialo gradientas. Darbas nevienalyčiame elektriniame lauke. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke. Laidininko elektrinė talpa. Kondensatoriai. Įkrauto kondensatoriaus energija.

Tempiamų ir gniuždomų strypų skaičiavimas

Centriškai tempiamo ir gniuždomo plieninio strypo ašinių jėgų, normalinių įtempių ir skerspjūvių poslinkių diagramų sudarymas. Apkrovos parametro F nustatymas pagal strypo stiprumo ir standumo sąlygas. Strypo laisvojo galo poslinkio (strypo pailgėjimo/sutrumpėjimo) skaičiavimas.

Analizinė Geometrija ir Vektorinė Algebra

Tiesės kanoninė ir parametrinės lygtys. Kampas tarp plokštumos ir tiesės. Tiesės ir plokštumos susikirtimo taško radimas. Bendroji plokštumos lygtis. Plokštumos einančios per tris taškus lygtis. Plokštumos, einančios per tiesę, lygtis. Antros eilės kreivės: apskritimas, elipsė, hiperbolė, parabolė. Kanoninė lygtis, židiniai, didžioji ir mažoji pusašis, ekscentricitetas, asimptotės, direktrisė. Vektorių sudėtis ir daugyba. Vektorių statmenumo ir komplanarumo sąlyga. Vektoriaus projekcija. Vektorių skaliarinė, vektorinė ir mišrioji sandauga. Kampas tarp vektorių. Trikampio ploto skaičiavimas.…