egzaminu sprendimas

 

Pagalba online per egzaminus, namų darbų gynimus, kontrolinius, koliokviumus ir nuotolinius testus.

  • skubūs sprendimai susitartu laiku
  • išankstinis laiko rezervavimas
  • sprendimų siuntimas per email, Facebook arba Skype

Praktinių užduočių sprendimas, savarankiškų darbų, testų, kontrolinių ir egzaminų atlikimas Moodle aplinkoje.

(Visited 4,243 times, 8 visits today)